Dan Fischer var ældste søn af Aage og Maria Fischer (1).

Dans tydelige evner til at tegne og male blev tidligt opdaget og opfordret. Han startede som 14-årig hos Kaj Jensen i Skovshoved. Derefter gik han til kunsthåndværkerskolen i Bredgade, og fik også undervisning i reklametegning. Herefter fik han særklasse-undervisning i tre år hos Emil Rannow på Glyptoteket. Han sluttede sin uddannelse med at være hos Rostrup Boyesen på Statens Museum for Kunst i halvandet år. En sjældent original forside til Berlingske Tidende’s kultur sektion i 1939 viser hans tidlige stil. Dan blev opfattet som et talent med en strålende fremtid.

De følgende år hårdt på ham. Hans yngre bror Olfert’s pludselige død i 1939 var et chok, som påvirkede Dan resten af livet. Kort efter brød krigen ud, og omkring 1942 blev Dan og hans familie medlem af modstandsbevægelsen Holger Danske. Dan og hans far undslap til Sverige i 1944, mens broderen Jean (2) og søsteren Else (3) blev fanget af tyskerne. I Lund delte Dan atelie med Tora Wega Holmstrøm.

Udover disse traumatisk oplevelser var en skade på Dan’s knæ fra da han var halvvoksen blevet værre igennem årerne, og han fik jævnligt morfin imod smerterne. For at overkomme morfin-afhængigheden tilbragte han (frivilligt) nogle måneder på en sindsygeanstalt i Sydsjælland i 1946-47. Selvom det lykkedes at blive afvænnet, blev alkohol senere et problem og et handicap for ham. I 1947-50 arbejdede Dan en tid med design på en stoftrykfabrik, lavede tegninger til Berlingste Tidende og det tidligere dagblad “Landet.” Han lavede også design og færdige tegninger af etiketter og bogomslag.

Fiskebåde 1939

Dan Fischer i sit atelie i Bredgade, København, c. 1952.

Dan Fischer i sit atelie i Bredgade, København, c. 1952.

I begyndelsen af 1950erne foretog Dan nogle studierejser til Spanien (Tenerife) og Irland. Hans kakteristiske stil blev her videreudviklet. Han boede i Bredgade hvor han delte atelier med en billedhugger. Han havde to succesfulde udstillinger i Erling Haghfelts galleri (også beliggende i Bredgade) i 1952 og 1954. Disse fik gode anmeldelser (se > anmeldelse), og i denne periode solgte han flere billeder end nogensinde.

I 1952 giftede han sig med Margrethe Berner (1921-2005, født Borge) og de bosatte sig i Hellerup. Han flyttede sit atelier til Jomborgsvej 39, Hellerup; det var et kælderrum, men det var tørt, havde godt lys, og stranden ud mod Øresund var en meter væk. Dette atelier var hans arbejdsrum resten af livet, og nogle gange også hans bopæl. Her modtog han ofte besøg af venner og familie; Dan var charmerende og underholdende selskab. Atelieret var også tæt på Hellerup Sejlklub, hvor han var livslangt medlem, og hvor han tilbragte meget af sin fritid. Dan og Margrethe havde tre børn: Clemens Fischer (1953-2004), Thomas Fischer (1956-) og Jean Fischer (1962-). Familien tilbragte længere perioder i ’50erne og ’60erne på Costa del Sol, i eller tæt ved Malaga, hvor Dan skabte nogle af sine bedste akvareller. Det gav ham også inspirationen til adskillige små, muntre historier om livet i Spanien. Rejser på denne tid gik også til Øland og Norge, hvorfra enkelte billeder eksisterer.

Slutningen af 1960erne og begyndelsen af 1970erne var en svær tid, med både personlig og kunstnerisk isolation. Rejser til Schweiz, Lapland og Frankrig gav ikke inspiration til billeder. Undtagelsen var Sydafrika hvor de fleste billeder blev solgt. (Se > Sydafrikansk avisinterview.) Generelt, dog, var Dan ude af stand til at følge sin tidlige success, solgte ikke så mange billeder, og selv om han var økonomisk støttet af sine forældre (og senere af Frihedsfonden), så var der for lidt penge til at holde hus og børn. Dan blev separeret fra Margrethe i 1970 og skilt nogle år senere. Han producerede næsten ingen billeder i disse år og havde ingen udstillinger.

I 1977-78, helt uventet, havde han i løbet af kun eet år sit livs mest produktive periode. Han producerede mange store oliemalerier - deriblandt nogle af sine bedste. Visse af disse malerier var inspireret af en frugtbar studierejse med den transsiberiske jernbane i det dengang USSR. Han havde flere små udstillinger i lokale gallerier i Hellerup og Gentofte. Denne eksplosion af kreativitet ophørte ligeså hurtigt som den var begyndt - kun et par skitser blev det til senere - og hans sidste maleri blev lavet i 1981. Hans sidste udstilling var i 1984. Hans helbred blev nu langsomt dårligere, og han blev for svag fysisk til at stå og male. Han døde i 1987.

Udover ca. 90 oliemalerier og 200 akvareller efterlod Dan sig over 50 skitsebøger og omkring 40 notesbøger. De sidstnævnte indeholder udkast til noveller og dagbogsoptegnelser.

Dan Fischer. Født 23. januar 1919, Charlottenlund. Død 17. november 1987, Gentofte.

Dan i > Dictionary of Arts, 11th edition, 1971-72 (Deutsche Zentraldruckerei, Berlin).

1) Aage Fischer havde grundlagt sit eget malerfirma på Viggo Rothesvej (firmaet eksisterer stadigvæk i Charlottenlund).

2) Jean Fischer blev sendt til koncentrationslejren Neuengamme som han dog overlevede. Han blev civilingeniør, opfinder og arkitekt – han byggede verdens første plusenergihus i 1975.

3) Else Fischer (1923-1976) tilbragte resten af krigen i et dansk fængsel. Hun skrev om sine oplevelser i hendes berømte debut bog, Roser i November i 1946). Hun blev journalist og forfatterinde. Else i > Den Store Danske.